مشخصات محصول

كد : #103309 شيرينى خورى هاى دوطبقه از جنس چينى طرح بسيار زيبا ارتفاع 23 قطر طبقه كوچک 20 قطر طبقه بزرگ 25 هديه اى زيبا و كار آمد بسته بندى شده در جعبه قيمت فوق العاده هر عدد 32,000 تومان