مشخصات محصول

كد: #101624 اسكاچ هاى دو عددى كره اى كيفيت بالا با كمترين مقدار مايع شوينده بيشترين كف را خواهد كرد هر بسته شامل دو رنگ هر بسته ى دو عددى 4000 تومان