مشخصات محصول

كد: #104053 ظروف شيشه اى درب دار از جنس شيشه اى قابل استفاده براى مربا ، گردو ، عسل و ... قطر 10 ارتفاع 10 با يك قيمت فوق العاده هر عدد 15,500 تومان