مشخصات محصول

کد: #103949 گلدان فلزی طرح سطل قابلیت آویز کردن از نرده و درب مناسب برای هم گل طبیعی و هم گل مصنوعی ارتفاع 15 قطر 8 رنگ ثابت دارای رنگ بندی های زیبا هر عدد 16500 تومان