مشخصات محصول

كد: #103922 سينى هاى فلزى كف آينه اى فوق العاده شيك و زيبا رنگ ثابت سايز بزرگ براى افزايش طول عمر اين محصول پس از شستشو محصول را خشك نماييد اينبار با يك قيمت فوق العاده هر عدد 120,000 تومان اين محصول در ساير فروشگاه ها بالاى 200 هزار تومن بفروش ميرسد