مشخصات محصول

كد:#102180 گلدان هاى طرح كاكتوس سراميكى مناسب براى گياه هاى طبيعى و مصنوعى ، انواع كاكتوس و ... داراى سوراخ در قسمت كف براى خروج اب حاصل از آبدهى در قالب دو طرح تك دسته و دو دسته هر عدد 9,000 تومان