مشخصات محصول

كد: #107595 حوله هاى طرح گل قابليت استفاده بعنوان دستمال داراى جذب اب فوق العاده كيفيت بينظير ابعاد 35x75 قابليت بارها شستشو و استفاده هر عدد 29,000 تومان .