مشخصات محصول

كد: #107588 كيسه هاى رخت چرك داراى دو تكه جدا از هم قابل شستشو از جنس پارچه مقاوم با رنگ ثابت سايز بزرگ هر عدد فقط 39,000 تومان .