مشخصات محصول

کد: #106991 روغن گیر انبرى دوطرفه تخلیه روغن اضافی هنگام برداشتن موادغذایی بسیار راحت برای برداشتن و برگرداندن مواد غذایی سرخ شدنی مانند انواع كوكو ، کتلت ، ناگت و ... محصول وارداتی مقاوم در برابر حرارت از جنس استیل هرعدد 29500 تومان