مشخصات محصول

كد: #102891 #102892 #102893 بانكه هاى پلاستيكى درب ماكارون مناسب براى جاى حبوبات ، انواع تنقلات ، شكلات و ... داراى درب پيچى در قالب سه سايز سايز كوچك قطر 10 ارتفاع 12 هر عدد : 7500 تومان سايز متوسط قطر 10 ارتفاع 17 هر عدد 8500 تومان سايز بزرگ قطر 10 ارتفاع 23 هر عدد 9500 تومان