مشخصات محصول

كد: #107378 آبليمو گير هاى انبرى از جنس فلزى بسيار مقاوم و كارامد كيفيت بالا در توليد با اين وسيله به راحتى آب ليمو را گرفته و استفاده نماييد هر عدد 77,000 تومان .