مشخصات محصول

كد: #107259 زير قابلمه هاى چوبى نسوز از جنس بامبو در قالب دو طرح مربع و گرد ابعاد : هر عدد 17,000 تومان .