مشخصات محصول

كد: #103535 ظروف مايكروفرى و فريزرى قفل دار جلوگيرى از خروج مواد غذايي ساخته شده از مواد اوليه درجه يك در چند رنگ زيبا ابعاد 18x25 عمق 9 هر عدد 8500 تومان