مشخصات محصول

کد :#106515 مسواک های جديد فرچه مشكى دارای‌ محفظه نگهدارى استفاده بدون آسیب زدن به لثه دارای چندین رنگ هر عدد 9500 تومان .