مشخصات محصول

کد: #600197 روغن گیر انبرى دوطرفه تخلیه روغن اضافی هنگام برداشتن موادغذایی بسیار راحت برای برداشتن و برگرداندن مواد غذایی سرخ شدنی مانند انواع كوكو و كتلت مقاوم در برابر حرارت از جنس استیل هرعدد 31,000 تومان .