مشخصات محصول

كد: #106391 #105792 #105487 #105486 #105485 بانكه هاى پلاستيكى درب ماكارون مناسب براى جاى حبوبات ، انواع تنقلات ، شكلات و ... داراى درب پيچى در قالب 5 سايز 🔴 سايز 1 70 سی سی هر عدد : 7000 تومان 🔴 سايز 2 150 سی سی هر عدد 10,000 تومان 🔴 سايز 3 200 سی سی هر عدد 11,000 تومان 🔴 سايز 4 300 سی سی هر عدد 12,000 تومان 🔴 سايز 5 500 سی سی هر عدد 13500 تومان .