مشخصات محصول

كد: #106171 صافى هاى قورى درب دار از جنس تمام استيل قطر : 5 ارتفاع : 4.5 كيفيت بالا قابليت استفاده برای تمام قورى ها و فنجان ها ممانعت از خروج تفاله هاى چاى و دم نوش ها هر عدد 29,000 تومان .