مشخصات محصول

كد: #106196 ميوه خورى هاى بلورى داراى پايه فلزى بسيار شيك و زيبا 🎀 شامپاينى رنگ ثابت در شستشوى معمولى قطر : 29 ارتفاع : 16 هر عدد فقط 75000 تومان .