مشخصات محصول

كد: #101244 فندك هاى لوله بلند گازى داراى گاز يدك كيفيت بالا مدل شعله اى داراى رنگ بندى زيبا قابليت چندين بار شارژ و استفاده هر عدد 22,000 تومان .