مشخصات محصول

كد:#103459 پادرى هاى طرح قاليچه ترك كيفيت بالا داراى كفه ى چسبنده براى جلوگيرى از سُر خوردن در چند طرح و رنگ زيبا قابل شستشو سايز كوچك ابعاد 80x50 هر عدد 87,000 تومان