مشخصات محصول

كد: #105969 ظرف غذاى يخچالى و فریزری از جنس پلاستیکی با کیفیت و مقاوم مناسب برای داخل یخچال، فريزر ، داخل خودرو ،محل كار ، مدرسه ، مسافرت و ... ابعاد 9,5×25 ارتفاع 6 بایک قیمت فوق العاده هرعدد 23,000 تومان .