مشخصات محصول

کد :#101208 بانكه های پا سماوری و جا ادويه اى فلزی درجه يك و ضخيم دارای درب فلزى در چند طرح و رنگ زيبا رنگ ثابت داراى درب محكم و جلوگيرى از نفوذ هوا قطر 11 ارتفاع 13,5 سه عدد با هم 118000 تومان .