مشخصات محصول

كد: #102850 ماگ هاى دسته دار طرحدار از جنس چينى داراى چندطرح زیبا بسته بندى شده در جعبه ارتفاع : 11 قطر : 8 هر عدد 33,000 تومان .