مشخصات محصول

كد : #100836 قالب يخ هاى طرح الماس كيفيت بينظير قابليت قرار دادن در مايكروفر و استفاده بعنوان قالب شكلات ابعاد 25x12 دو عدد با هم فقط 8500 تومان