مشخصات محصول

كد: #105524 اردو خورى هاى سه قسمتى بيضى تركيبى از چينى و چوب داراى لبه ى طلايى سايز بزرگ ابعاد 24x18 بسته بندى شده در جعبه هر ست فقط 76,000 تومان .