مشخصات محصول

كد: #102488 سينى هاى فلزى دو نفره بسيار ضخيم و با كيفيت طرح جديد با رنگبندى بسيار زيبا ابعاد 16x20 هر عدد 10,500 شش عدد با هم 60,000