مشخصات محصول

كد: #100277 جارو فندكى اتومبيل اين محصول با برق فندك ماشين كار ميكند مكش زباله هاي ريز داخل خودرو مثل سنگ ريزه و پوست تخمه و ... كيفيت عالي قيمت عالي هر عدد 48000 تومان